Našim klientům nabízíme pestrou škálu personálních služeb. V maximální možné míře podporujeme jejich podnikatelskou strategii i její další rozvoj. Vše řešíme s důrazem na maximální profesionalitu. Poskytujeme personální služby nejen komplexně, ale i na základě dílčího požadavku. Záleží pouze na vás, kterou variantu na základě momentálních potřeb preferujete.

Právě díky našim klientům víme, jaké mají personální problémy, a co je hlavní, umíme je řešit. Vše dotahujeme dokonce.

Personální služby:

 •   Poradenství pro vnitřní komunikaci
 •   Poradenství pro pracovní síly
 •   Poradci na generační výměnu v podnicích
 •   Shromažďování životopisů
 •   Poradenství pro pracovní postupy (kariéru)
 •   Efektivita využití pracovních sil (poradenství)
 •   Vedení a budování týmu (teambuilding) (poradenství)
 •   Motivování pracovníků (poradenství)
 •   Odměňování pracovních sil (poradenství)
 •   Pracovní analýzy
 •   Průzkum mezi zaměstnanci (poradenství)
 •   Strategie pro lidské zdroje (HR) (poradenství)
 •  Personální analýzy
 •  Persoální audity
 •  Poradenství v pracovně právních vztazích ( zaručené mzdy, pracovní náplně apod.)

PERSONÁLNÍ AGENTURA

Na základě povolení, uděleného Generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky, ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky nabízí společnost SALMA PLUS s.r.o.  dle ustanovení §14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti následující služby:

 •  vyhledávání zaměstnání osobám, které se ucházejí o práci
 • vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří hledají nové pracovní síly
 • poskytování poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí