SALMA PLUS s.r.o. je organizací, jejímž posláním je zajištění rovných pracovních příležitostí všem. Cílem naší společnosti je integrovat  rizikové skupiny osob na trhu práce, osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním do pracovního prostředí a umožnit jim tak plnohodnotný život. Využití našich služeb snížíte administrativní zátěž, náklady, zvýšíte svou ziskovost a jako bonus naplníte principy sociální odpovědnosti.